Kilka poleceń PostgreSQL

Uruchamiamy konsole użytkownika postgres: su - postgres Tworzymy użytkownika: createuser --interactive Tworzymy bazę: createdb <database name> Nadajemy uprawnienia do nowej bazy psql ALTER DATABASE »